elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: toe voortaan

toe voortaan , toeverdan , mettertijd.
Bron: Ballot, A. (1870), Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, uitgegeven in 1968, Hengelo.
toe voortaan , toeverdan , toeverdans , allengs, van lieverlede, mettertijd; Gron. touverdan = in ’t vervolg, later, over eenigen tijd; Overijs. toeverdan, tooverdan = nu en dan, en = langzamerhand. Uit: toe, en: verdan = voortaan.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
toe voortaan , [langzamerhand] , tôverdan , (bijwoord) , na eenigen tijd.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
toe voortaan , [langzamerhand] , toeversan , (bijwoord) , van toeversan, langzamerhand.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
toe voortaan , touverdan , in ’t vervolg, later, over eenigen tijd. Drentsch toeverdan, toeverdans = allengs, van lieverlede, mettertijd; Overijselsch tooverdan, toeverdan = nu en dan; langzamerhand. Uit: toe, en: verdan, veurdan = voortaan = in de toekomst.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
toe voortaan , toevĕdan , binnenkort.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
toe voortaan , [voortaan] , tôvedan , Voortaan.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
toe voortaan , touvedån , langzamerhand. Wi mönt touvedån hen vooren: wij moeten zo zachtjes aan het vee voeren.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
toe voortaan , toovedan , toozan , bijwoord , voortaan. Non toovedan, nou langzamerhand
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
toe voortaan , toovedan , langzamerhand.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
toe voortaan , toevedan , langzamerhand.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
toe voortaan , toeverdaans , toeverdan, toeverdam, toeverdans, toeverhaands , bijwoord , (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe). Ook toeverdan (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents zandgebied), toeverdam (Zuidoost-Drents zandgebied), toeverdans (dva), toeverhaands (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe), veroud. = langzamerhand, mettertijd Zo toeverdaans koj der wal (Sle), Zo toeverdaans wordt het al aordig late (Ruw), Ze wörden der toeverdan met verlegen meer en meer (md), Zo toeverdan kwaamp de aap uut de mouwe (Zdw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
toe voortaan , toevedan , (Kampereiland, Kamperveen) langzamerhand
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
toe voortaan , toeverdan , aanstonds, voortaan. Toeverdan zuw de bloemm naor binn muttn brengn.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
toe voortaan , toevedan , toeverdan , 1. vervolgens, van toen af, voortaan; 2. van lieverlede; 3. straks, dadelijk.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal