elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: touter

touter , touter , schommel
Bron: Boers, B. (1843), [Goerees] ‘Lijst van eenige verouderde, of in de provincie Zuidholland niet gebezigde Nederduitsche woorden, welke op het eiland Goedereede en Overflakkee nog heeden in gebruik zijn’, in: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, Sommelsdijk, pp. 48-57
touter , touter , schommel
Bron: Boers, B. (1843), [Overflakkees] ‘Lijst van eenige verouderde, of in de provincie Zuidholland niet gebezigde Nederduitsche woorden, welke op het eiland Goedereede en Overflakkee nog heeden in gebruik zijn’, in: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, Sommelsdijk, pp. 48-57
touter , talter , Schommel, Groningsch reike; van talter komt het werkwoord talteren.
Bron: Buser, T.H. (1856-1861), ‘Geldersch Taaleigen’, in: De Nederlandsche Taal 1856, 1: 13-17, 163-188; 1857, 2: 194-217; 1858, 3: 271-278; 1859, 4: 186-197; 1861, 6: 61-68.
touter , talter , (mannelijk) , schommel.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
touter , toltĕr , schommel.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
touter , taalter , schommel
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
touter , tilter , schommel.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
touter , tilter , (oude benaming voor) schommel.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
touter , tolter , talter , de , tolters , (Zuidwest-Drenthe). Ook talter (Zuidwest-Drenthe, Veenkoloniën, vs) = schommel Aj jaorig bint, make wij een tolter veur oe an de slieten (Bro), De tolter zat ’s winters op de dele (Wsv), Veur een tolter muj stark touw hebben (Rui) *Tolter, tolter, Jennechien /W at hej daor in oen bennegien / Zeuven jonge veugelties / Bint dat gien dikke leugenties? schommellied (Die), z. ook holter
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
touter , talter , (Kampereiland, Kamperveen) schommel
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
touter , tiltalter , tilder , schommel. In Veessn heur iej tilder (schommel) en tildern.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
touter , toolter , zelfstandig naamwoord , de; schommel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
touter , talter , (zelfstandig naamwoord) , schommel. Zie ook: skommel.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
touter , talter , schommel.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
touter , touter , zelfstandig naamwoord , schommel (West-Brabant)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal