elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: uitblazen

uitblazen , uutblaozĕn , uitblazen.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
uitblazen , oetblaozen , sterk werkwoord, overgankelijk , uitblazen Vrouger muj de laamp oetblaozen (Nor), z. ook oetpoezen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
uitblazen , uutblaozen , uitblazen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
uitblazen , uutblaozen , werkwoord , 1. naar buiten blazen 2. schoonblazen, i.h.b. van een ei 3. door blazen doven 4. op adem komen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
uitblazen , uitblaeze , werkwoord , blaes uit, blies uit, uicheblaeze , 1. uitblazen 2. onderbreken Je ken ’t nachlichie of ’t kookstel uitblaeze, maor effe stoppe mè’ werreke is ôk uitblaeze; soms zegge me dan ôk wel ‘een blaesie neeme’ Je kunt het nachtlichtje of het kookstel uitblazen, maar even stoppen met werken is ook uitblazen; soms zeggen we ook wel ‘een blaasje nemen’
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
uitblazen , uutblaozen , (werkwoord) , uitblazen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
uitblazen , [uitblazen] , oetblaoze , uitblazen , Mètte verjaordig bleustj ’t kindj gaer de kaeskes oppe taart oet.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal