elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verdanen

verdanen , verdanen , verstikken, van hout, aardappelen, enz.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
verdanen , vĕrdaanĕn , vergaan (vooral van hout gezegd).
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
verdanen , verdaonen , verdanen , zwak werkwoord, overgankelijk , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid). Ook verdanen (Zuidwest-Drenthe, zuid) = verstikken, vergaan, vermolmen Het holt is hielmaol verdaond (Sle), ...verdaand (sa:Rui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal