elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: verschillig

verschillig , verschillig , dit woord gebruikt men hier meestal voor onverschillig en omgekeerd.
Bron: Panken, P.N. (1850) Kempensch taaleigen, Idioticon I, A-Z, Idioticon II, H-Z, red. Johan Biemans, 2010, Bergeijk.
verschillig , vĕrschillĕch , twistziek, oneenig met. Zij bent altied verschillĕch.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal