elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vloerzand

vloerzand , flourzand , zie: vlourzand.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
vloerzand , vloerzand , wit zand, V, 36.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
vloerzand , vloerzand , het , (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents zandgebied) = keukenzand De pullen en melkemmers worden vrogger mit vloerzaand of eschoerd (Pes)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vloerzand , vloerzaand , zelfstandig naamwoord , et; hetz. als heerdzaand
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal