elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: voortbrengen

voortbrengen , vurtbrengĕn , zoek maken.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
voortbrengen , votbrengen , werkwoord , 1. wegbrengen 2. naar de laatste rustplaats brengen 3. als opbrengst leveren 4. verliezen, kwijtraken, bijv. Hej’ dat votbrocht jonge?
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal