elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: vreemd

vreemd , vremd , Vreemd.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
vreemd , vrö̀md , (bijvoeglijk naamwoord) , vreemd.
Bron: Gallée, J.H. (1895), Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect, aanhangsel Twents
vreemd , vremd , (bijvoeglijk naamwoord) , vreemd.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
vreemd , vremd , vrömd , vreemd; West-Vlaamsch vremd; vremden, vrömden = vreemden.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
vreemd , vrömt , vreemt.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
vreemd  , vraemp , vreemd.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
vreemd , vrömd , vreemd. In de vrömde. Dä-s vrömd: dat is raar.
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
vreemd , vrùmd , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1 niet eigen, 2 eigenaardig
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
vreemd , vrémde , vrémde minse mensen van buiten het dorp.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
vreemd , vremp , vreemd.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
vreemd , vrumd , vremd, vrömd , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , (Zuidoost-Drents zandgebied, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook vremd (Zuidoost-Drenthe, Noord-Drenthe), vrömd (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe) = 1. van elders Zij gebroekt aal van die vremde woorden (Bov), Hij hef nogal wat vremde munten (Ass) 2. onbekend, niet vertrouwd Ik bin hier vrumd (Sle), Zij hadden een vrömde metetter an taofel zitten (Pdh), Vremde ogen dwingt (Bor), Der löp vrömd volk rond (Hijk), Hij stund te kieken as een katte in een vrömd pakhuus onwennig (Bro), Dat pèerd is nog een beetien vrumd nog niet gewend (Sle) 3. eigenaardig Hai het aaltied van dai vremde meraokels (Twe), Die man is wat vrömd (Mep), Ze hebt dat kiend een vrumde name egeven (Hav), Dat is een vrömde sinjeur, hol die in de gaoten! (Anl), Het is een vremd zaokie, ie komt er nait aachter (Eco), In de tropen hef hij een vremde ziekte oplopen (Nam), Het kwam mij al vrumd veur, dat die kèrel der achter zul zitten dat leek mij niet waarschijnlijk (Emm) 4. verwonderlijk Het wiefien zit aaid allennig; is het vrömd dat aander kerels der hen trekt? (Eex) *Wie kent mien gat in een vrömde stad? in de vreemde kun je je vrijer gedragen (Mep)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
vreemd , vrèmd , vrimd , vreemd. unnen vrèmde, iemand uit een ander dorp.
Bron: Zegers, A. (1999), Het dialect van het land van Ravenstein, in het bijzonder van Uden en Zeeland, Uden.
vreemd , vreemd , vreemd
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
vreemd , vrèèmp , vremp , vreemd. Vrèèmde zaekn. Hie hef vrèèmde kunstn. Die nieje schoene vuult maer vremp an.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
vreemd , vrimd , vreemd , Ik kèn dé nie t’is vur men hillemôl vrimd, wór héd'de dé gehôld. Ik ken dat niet het is voor mij helemaal vreemd, waar heb je dat gehaald.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
vreemd , vremd , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , 1. uitheems 2. niet tot het eigene behorend, niet zo bekend, onbekend 3. eigenaardig, merkwaardig, raar, bijv. ’t Is een vremden iene een eigenaardige persoon 4. met een eigenaardig gevoel, verbaasd
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
vreemd , vremd , 1. vreemd; 2. buitengewoon
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
vreemd , vremd , (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) , vreemd.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
vreemd , vrimd , onbekend, vreemd , Vrimd volk. Onbekend volk., Vrimd gòn. Vreemdgaan.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
vreemd , [eigenaardig] , vraemdj , vraemdjer, vraemst , vreemd, eigenaardig , Zie is ei bietje vraemdj. Örges vraemdj zeen: ergens onbekend zijn.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
vreemd , vrimd , vrèmd , bijvoeglijk naamwoord, bijwoord , vreemd (Vos in CR); Cees Robben – [vader tegen een kind] Alleej... Gift d’n ôôme is ’n hendje... Hij is wel vrimd... Mar nie vremd vur oe... (19580510); A.P. de Bont - Dialekt van Kempenland - 1958 e.v. - vre'mt, bijvoeglijk naamwoord  'vreemd' - vreemd; Goem. VREEMD - vrimt zn/bijvoeglijk naamwoord  (vrimder, vrimste): nen - vogel (fig.); vreemd; Kees en Bart (krantenrubriek in Groot Tilburg, ca. 1935) - vrèmd volk - vreemdelingen; Cees Robben – [vader tegen een kind] Alleej... Gift d’n ôôme is ’n hendje... Hij is wel vrimd... Mar nie vremd vur oe... (19580510); Henk van Rijen - vrèmd gaon - vreemd gaan; WBD III.1.4:278 'vreemd' = onwennig; Cornelissen & Vervliet - Idioticon van het Antwerpsch dialect - 1899 - VREMD bvw - vreemd, fr. étranger. Veel verwante talen hebben den korten klinker: Oudeng. fremd, Hgd. fremd, Deen. fremmed, Zw. fremmande; WNT VREEMD, vremd
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
vreemd , vremp , vreemd
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal