elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: wijd weg

wijd weg , wîdewège , heinde en veer.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
wijd weg , wiedweg , ver weg, en: verreweg; hij woont wiedweg = hier ver van daan; wiedweg dwoalen = ver afdwalen; ʼt wied wegsmieten = er niets van willen weten, iets, bv. een voorstel geheel verwerpen; daʼs wiedweg ʼt beste = dat plan verdient verreweg de voorkeur; hij ʼs hōm wiedweg de boas. Synoniem met: wiedgenōg; zie: wied.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
wijd weg , wiedweg , ver weg.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
wijd weg , wiêdweg , verreweg.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
wijd weg , wiêteweg , ver weg.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
wijd weg , woid-weg , bijvoeglijk naamwoord , Ver weg, o.a. in de allitererende spreuk: wie weet weer Wullem Wouters weunt? … Wullem Wouters weunt woid-weg.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
wijd weg , wiedeweg , overtreffend (wiedeweg ut schonst).
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
wijd weg , wiedweg , ver weg
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
wijd weg , wiidwèg , ver weg , De kénder gôn wiidwèg meej de vekansie, wéij zón'ner vórt veul schrik af hébbe. De kinderen gaan ver weg met hun vakantie, wij zouden er erg tegenop zien.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
wijd weg , wèìjdweg , afgelegen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
wijd weg , wééteweg , bijwoord , ver weg (Eindhoven en Kempenland)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
wijd weg , wie~deweg , ver weg
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal