elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: worteldag

worteldag , wortĕldach , werkdag.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
worteldag , wörteldag , wörkeldag, warkeldag, waarkeldag, warteldag, werke , de , (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe, zuid, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe). Ook wörteldag (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe), wörkeldag (Zuidoost-Drents zandgebied, dva), warkeldag, waarkeldag (Zuidoost-Drents zandgebied, Veenkoloniën), warteldag (Kop van Drenthe), werkeldag (dva), wölkerdag (Zuidoost-Drents veengebied), warkdag (Zuidoost-Drenthe, Veenkoloniën) = werkdag, dag door de week Op worteldagen zit het volk in de achterkamer (Hijk), Op worteldagen kwaamp hij niet uut zien daagse kleren (Ruw), Op een worteldag kome wij neet an lezen toe; dat dow allend op zundag (Die), Zij hef heur zundese bloeze an op een wörteldag (Bro), ’s Wörteldaais op een werkdag, of: door de week (N:Zuidwest-Drenthe)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal