elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zift

zift , ziftĕ , zeef.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
zift , zift , o , zifte , zeef (zeven).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
zift , zift , zelfstandig naamwoord de/’t , Maat. Afleiding van zeven Bij het sorteren van bv. bollen van een bepaalde maat, spreekt men o.a. van zift 10, 11, 12, 13 enz.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
zift , zifte , zeefte , zie zeve
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
zift , zift , zeven , Meej 'n zift kun'de zaod zeeve um't ónkrûid 'r ût te haole, want dé's hard nóddeg. Met een zeef kun je zaad zeven om het onkruid er uit te halen, want dat is hard nodig.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
zift , zichte , zelfstandig naamwoord , de; zeef voor droge stof
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
zift , zift , zeef
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
zift , zift , zijg, zuft , (koren)zeef, vergiet (W.-Veluwe); ziftrijdster, in het volksgeloof een heks die zich op een zeef verplaatst.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
zift , zift , zelfstandig naamwoord , zeef (Eindhoven en Kempenland; Land van Cuijk)
Bron: Swanenberg, A.P.C. (2011), Brabants-Nederlands: Nederlands-Brabants: Handwoordenboek, Someren
zift , zift , zelfstandig naamwoord , zeef; WBD (III. 2. 1:174) 'zift' = zeef
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant
zift , zif , zifte , zifke , zeef
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal