elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zetting

zetting , zetten , zetting , in geschrifte zetting = vaststelling van gewicht en prijs van het roggebrood, ’t zij dit van overheidswege of door de bakkers onderling wordt geregeld. Zie: en, en: landbrood.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
zetting , zetting , (gemeente)belasting.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal