elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: zilver

zilver , zulver , Zilver.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
zilver , zülver , (onzijdig) , zilver.
Bron: Gallée, J.H. (1895). Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect. Deventer: H.P. Ter Braak
zilver , zilver , (zelfstandig naamwoord onzijdig) , Daarnaast zulver (uitspr. zullǝvǝr). Zie de wdbb. || ’Et zulver is goekoop teugeswoordig. – Evenzo in afleidingen en samenst. zulveren, zulversmid, enz. – Vgl. Zilverpad.
Bron: Boekenoogen, G.J. (1897), De Zaanse Volkstaal. Deel II: Zaans Idioticon - Aanvullingen. Zaandijk (herdruk 1971)
zilver , zulvĕr , zilver.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
zilver , zulver , onzijdig , zilver
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
zilver , zulvr , zelfstandig naamwoord, onzijdig , zilver
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
zilver , zulver , sulver , bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord , Dialectische variant van zilver. Vgl. Fries sulver.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
zilver , zulver , zilver , het , Ook zilver (Veenkoloniën, Zuidoost-Drents zandgebied) = 1. zilver De liest om het portret was van zulver (Git), Het glèeit as zulver (Zdw) 2. zilveren voorwerpen Zie haar aal het zulver op taofel liggen (Eex), Het zulver mot nog poetst worden (Nsch), Dai het zuk mit gold en zulver behangen (Vtm), z. ook berlienzulver
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
zilver , zulver , zilver , zilver. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: zilver
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
zilver , zulver , zulver-, zilver, zilver- , zelfstandig naamwoord , et; zilver(-)
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
zilver , zullever , zulver , zelfstandig naamwoord , [veroud] zilver Ze is zôô schôôn as zullever Ook zulver
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
zilver , zulver , (zelfstandig naamwoord) , zilver.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
zilver , zulver , zilver; blienzilver, Berlijns zilver, zilver vermengd met geelkoper.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal