elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanmanen

aanmanen , anmanen , zwak werkwoord, overgankelijk , aanmanen, aansporen Wij zult hum is weer anmanen, as ie ok is betalen wil (Ker), Ik moe hum aal anmanen, hie schöt niks op (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanmanen , anmaonen , maenen , werkwoord , aanmanen, sommeren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanmanen , ônmoane , aansporen
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal