elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aannaaien

aannaaien , ánnèêje , aannaaien, bedriegen. Ge zult mien gén oor ánnèêje, menneke!
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
aannaaien , aanneeë , neede aan, haet of is aangeneet , aannaaien.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aannaaien , [vastnaaien] , anneien , vastnaaien.
Bron: Bos-Vlaskamp, G. e.a. (1994), Olster woorden, Olst.
aannaaien , anneien , neien an, an eneid , aannaaien, vastnaaien.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aannaaien , ônnaoje , aannaaien , Iemes ‘n óór ônnaoje. Iemand een oor aannaaien. Iemand bedriegen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
aannaaien , anni’jen , werkwoord , aannaaien
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aannaaien , [naaiend vasthechten] , anneien , (werkwoord) , aannaaien. Uitdr.: Ik laote mi’j gien oor anneien ‘ik laat mij niets wijsmaken’.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
aannaaien , aannejje , 1. aannaaien 2. bedotten , Eine knoup aannejje.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
aannaaien , ònnaoje , zwak werkwoord , ònnaoje - naojde(n)aon - òngenaojd , aannaaien; MP gez. Zich gin ooren òlaote naoje. Leo Goemans - Leuvens taaleigen (1936) - AANNAAIEN -  ge zult hem geen ooren – (niets wijsmaken, d. i. : hij is geen ezel); Cornelissen & Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect (1899) - AANNAAIEN - spr. iemand ooren aannaaien
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal