elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanploegen

aanploegen , anploegen , werkwoord , aanploegen: voortdurend ploegen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanploegen , ònploege , zwak werkwoord , aanaarden met de ploeg (van aardappelplanten); WBD I:1454 (Hasselt) ònploege
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal