elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanpresenteren

aanpresenteren , ånpreesenteeren , aanbieden
Bron: Jonker, L. & H.G. van Grol (z.j., ca 1940), Woordenboek dialect van Vriezenveen
aanpresenteren , ánprezenteëre , aanbevelen, aanprijzen (presenteren).
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
aanpresenteren , aaprizzenteiere , prizzenteierde aan, haet of is aageprizzenteiert , (samentrekking van aanbieden en presenteren), aanbieden.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aanpresenteren , anpresenteren , zwak werkwoord, overgankelijk , aanbieden Het is mooi anprissenteerd, mar ik wil gien meer hebben (Hav), Non moej je niet aal anpresenteren laoten laten uitnodigen om iets te nemen (Anl), Zal ik je een borrel anpresenteren? (Row), Die man kuj gerust anpresenteren, die kent dat wark aanbevelen (Klv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanpresenteren , anprissenteren , werkwoord , aanpresenteren
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanpresenteren , amprizzentere , werkwoord , prizzenteer an, prizzenteerde an, amgeprizzenteerd , presenteren, aanbieden Maggik ie een glaesie bier anprizzentere? Je ken d’r beter van pisse as van een korsie kaes Mag ik je een glaasje bier aanbieden, je kunt er beter van pissen dan van een kaaskorstje Ook ambieje
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
aanpresenteren , [presenteren] , anprissenteren , presenteren (O.-Veluwe).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
aanpresenteren , aanprizzentere , werkwoord , prizzenteertj aân, prizzenteerdje aân, aangeprizzenteerdj , aanbieden, presenteren (contaminatie van aanbieden en presenteren)
Bron: Janssen, L. (2013), Limburgs Woordenboek Heels-Nederlands, Heel.
aanpresenteren , aonprissenteere , aonprizzenteere , zwak werkwoord , iets of zichzelf aanbieden dan wel aanbevelen; contaminatie van presenteren en aanbieden; Ons Lia presenteerde der èège aon om de soep op te scheppe. (Lodewijk van den Bredevoort – ps. v. Jo van Tilborg, Kosset den brèùne eigeluk wel trekken? Dl. 2, Tilburg 2007)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal