elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanprijzen

aanprijzen , anprietjen , pressen om iets aan te nemen of te koopen, opdringen, ook in den handel.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aanprijzen , aanprieze , pries, pries, pries, prees, gepreze , aanprijzen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
aanprijzen , aaprieze , prees aan, haet of is aagepreeze , aanprijzen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aanprijzen , ènpreezje , iemand of iets aanprijzen; loven en bieden, de waren aanprijzen.
Bron: Crompvoets, H. en J. van Schijndel (1991), Mééls Woordeboe:k. Meijel: Medelo.
aanprijzen , anpriezen , prees an, an eprezen , aanprijzen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aanprijzen , anpriezen , sterk werkwoord, overgankelijk , aanprijzen Ie hoeft oen spul niet zo an te priezen, ik zal het zölf wel bekieken (Eli)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanprijzen , anpriezen , sterk werkwoord, overgankelijk , (Zuidwest-Drenthe, zuid, Zuidoost-Drents veengebied) = van prijsjes voorzien Ze hadden alles an epriesd, ie hoefden niks te vraogen (Ruw)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanprijzen , anpriezen , werkwoord , 1. aanprijzen 2. de prijs zichtbaar maken met een prijskaartje e.d.
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanprijzen , [als goed aanbevelen] , anpriezen , (werkwoord) , aanprijzen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal