elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aantogen

aantogen , antogen , zwak werkwoord, (on)overgankelijk , 1. aanslepen Jan kwam er mit een koffer antogen (Hgv), Karbiezen vol eterije wordt an etoogd (Pes) 2. moeizaam lopen Hie komp er ok weer antogen (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aantogen , antogen , werkwoord , 1. aanslepen, aandragen 2. voortdurend togen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal