elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aantonen

aantonen , aantuine , tuin, tuins, tuint, tuinde, getuind , aantoonen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
aantonen , antuenn , werkwoord , bewijzen
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
aantonen , aantuine , tuinde aan, haet of is aangetuint , aantonen, zie het oudere: waormaake.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aantonen , anteunen , zwak werkwoord, overgankelijk , aantonen Hie möt eerst mar ies anteunen dat e dat niet daon hef (Sle), Ik kan het wal antonen; het stait zwart op wit (Bov)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aantonen , antonen , anteunen , werkwoord , aantonen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aantonen , añtôône , werkwoord , tôôn an, tôônde an, añgetôônd , aantonen, bewijzen Je mottet kenne añtôône Je moet het kunnen bewijzen
Bron: Werkgroep Dialecten Hoeksche Waard (2006), Hoekschewaards woordenboek, Klaaswaal.
aantonen , aontûine , werkwoord , tûinde aon, aongetûind , aantonen , VB: Dat hër dat gedoën hèt, dat zals te toch môtte aontûine.
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
aantonen , anteunen , (werkwoord) , aantonen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
aantonen , [aantonen] , aantuine , aantonen, bewijzen , Tuin mer ins aan det ’t zoea is.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal