elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanvragen

aanvragen , aanvraoge , vrouch aan, haet of is aangevraoch , aanvragen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
aanvragen , anvroang , vreug an, an evroang , aanvragen.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
aanvragen , anvraogen , zwak werkwoord, overgankelijk , 1. aanvragen Ie heuft gien visum anvraogen aj hen Canada gaot (Bei), Wij hebt een bouwvergunning anvraogd (Zwi) 2.doorvragen Dat mens vrag aal mor an (Vri) 3. nadrukkelijk navragen (Zuidoost-Drents zandgebied, Zuidwest-Drenthe) As ze zo anvraogt is het nooit best (Sle), Aj het niet snapt, muj anvraogen (Hgv)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanvragen , anvraogen , werkwoord , 1. aanvragen, een aanvraag doen 2. verder vragen, gericht doorvragen 3. nadrukkelijk vragen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanvragen , anvraogen , (werkwoord) , aanvragen.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
aanvragen , [aanvragen] , aanvraoge , aanvragen
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
aanvragen , ònvraoge , sterk werkwoord , ònvraoge - vroeg aon - òngevraoge , aanvragen; Leo Goemans - Leuvens taaleigen (1936) - AANVRAGEN - officieel mondeling of schriftelijk om iets verzoeken.
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal