elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanwaaien

aanwaaien , ánwèêje , gemakkelijk krijgen
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
aanwaaien , anwèeien , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Midden-Drenthe, Veenkoloniën, Zuidwest Drenthe, noord) = aanwaaien Dei zaikte ken jou zo aanwaaien (Eco), IJ moet er wat veur doen, het wèeit je niet vanzölf an (Sle), Weit het joe mor zo an? a. heb je het nu zomaar ineens te pakken, bijv. een griepje? b. leer je gemakkelijk? (Smi), Dat is hum neit van een vrumde anwaaid het zit bij hem in de familie (Vri), Het zal heur van de wiend toch niet an eweid wezen van meisje, dat in verwachting is, maar niet de vader aan kan wijzen (Hav)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanwaaien , anwi’jen , werkwoord , 1. aanwaaien, in anwi’jenkommen 2. spontaan overkomen, toevallig optreden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanwaaien , [door de wind aangevoerd worden] , anweien , (werkwoord) , aanwaaien.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
aanwaaien , ènwèèje , aanwaaien , Hum kumt âlt alles ènwèèje. Hem komt altijd alles aanwaaien. , Ge komt mèr is èngewèèjd. Je komt maar eens onverwachts op bezoek.
Bron: Laat, G. de (2011), Zoo prôte wèij in Nuejne mi mekaâr, Nuenen
aanwaaien , aanweie , aanwaaien
Bron: Arts, Jan (2015), Brónsgreun Bukske, Editie Veldes dialek, Velden.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal