elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanwetten

aanwetten , anwetten , werkwoord , 1. door slijpen scherper maken 2. door wetten scherper maken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanwetten , aonwitte , zwak werkwoord , wetten, scherp maken van een mes, contaminatie met aanscherpen; Cees Robben – Den dokter [chirurg] moes twee keer z’n mis aonwitte.. (19670317)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal