elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanzet

aanzet , anzet , in: ’t is moar ’n anzet (of: anzetje) = ’t is maar eene kleinigheid om te doen. ’t vereischt maar een oogenblik van inspanning, en synoniem met: moar ’t biegoan, of: moar biegoan, wat de minste inspanning in zich sluit als men er zich maar toe verdedigen wil; ’t is moar ’n anzetje mit ’t spoor = het reizen kost weinig tijd. Engelsch onset = aanval, begin; Oostfriesch bigaan = te doen met er bij te gaan. Stam van anzetten 6 (zie aldaar)
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aanzet , anzet , de , 1. kleine moeite Aw mit menaar toepakt, is het maar een anzet (Bro), Zo’n reisien is tegenwoordig mor een anzettien (N:Sle) 2. het begin De eerste anzet is der (Val), Hai nam een kleine anzet en sprung toen over de sloot (Een) 3. aanmoediging, duwtje in de goede richting (Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) As die man wat doen zal, mut hij een kleine anzet hebben (Dwij)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanzet , anzet , zelfstandig naamwoord , de 1. begin van een handeling 2. stimulans 3. kleine inspanning
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
aanzet , aonzat , zelfstandig naamwoord mannelijk , aonzatte , - , mengsel , (mengsel van meel, gist, water en melk) aonzat VB: Nao e päor oor doog ma d'n aonzat bié 't mèl en kôs ze goën waachte tot d'n dèig gegaange wäor.; aanzet VB:De maord ién Serajewo ién 1914 wäor d'n aonzet vuur d'n Ieste Wèreldoerlog
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
aanzet , anzet , aanleiding; anzetten, beginnen.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
aanzet , ònzèt , zelfstandig naamwoord , WBD (Hasselt) - eerste voor (bij het ploegen); WBD ònzèt maoke (Hasselt) - de eerste voor ploegen
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal