elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanzuren

aanzuren , anzoeren , zwak werkwoord, onovergankelijk , (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents veengebied) = zuur worden Wie laot de melk anzoeren veur het karnen (Bco), Het kaarnsel is anzoerd en haandwarm; ie kunt begunnen (Smi)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanzuren , anzoeren , werkwoord , aanzuren: zuurder maken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal