elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aanzweren

aanzweren , [bezweren, met een eed bevestigen] , anzweren , aanzweren  , bezweren, met een eed bevestigen.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
aanzweren , anzweren , zwak werkwoord, overgankelijk , (wp, wb) = onder ede bevestigen
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aanzweren , anzweren , werkwoord , voortdurend zwetsen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal