elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: aardappelrooien

aardappelrooien , eerdappelruden , eerappelreuden , rooien van aardappelen. – klaien staat hier voor: krauwen, krabben, Nedersaksisch klaien, kleien; kleikatte, Groningsch krabkatte.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
aardappelrooien , eerappelerôde , eerdappelerôde , werkwoord , Aardappelen rooien.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
aardappelrooien , erpelroon , onbepaald werkwoord , aardappelen rooien Wij waren an het erpelroon, doe dat ongeluk gebeurde (Oos)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
aardappelrooien , eerpelrooien , eerpelroden , werkwoord , aardappelrooien
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal