elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achteromzien

achteromzien , aachterommezien , werkwoord , 1. achteromkijken 2. terugblikken op eerder 3. hetz. als ommekiekertien bet. 1
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal