elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achteroverdrukken

achteroverdrukken , achteroverdrukken , zwak werkwoord, overgankelijk , 1. achteroverduwen 2. verduisteren Dei mulder drukte regelmaotig meel achterover (Vtm), Hij hef dat geld achteraover edrukt (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
achteroverdrukken , aachteroverdrokken , werkwoord , achteroverdrukken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal