elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achtersmijter

achtersmijter , aachtersmieter , aachterommesmieter , zelfstandig naamwoord , de; degene die de garven naar achteren werpt, d.w.z. naar de veurlegger
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal