elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achterwam

achterwam , achterwam , de , (Zuidoost-Drents zandgebied) = bovenste deel van de achtergevel Boven de achtermuur zit de achterwam (Wijs)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
achterwam , aachterwamme , aachterwanne , zelfstandig naamwoord , de; van de naald van het dak naar de achtermuur lopend dakgedeelte van een boerderij
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal