elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: achterzwerm

achterzwerm , achterzwarm , de , (Zuidwest-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe) = klein bijenzwermpje dat soms, als laatste, nog van de korf komt, z. ook achterlaot
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
achterzwerm , aachterzwaarm , zelfstandig naamwoord , de; nazwerm
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal