elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: actie

actie , aksie , voor: eene wonde, een ongemak, bv.: ’n aksie an’t bijn hebben. Voor: boete, in: aksie kriegen = bekeurd, beboet worden. Ook: ’t het gijn aksie = ’t heeft geen nood, maak u daarover maar niet bezorgd. ’t Latijnsche actio, basterd: actie.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
actie , aksî , aksi maken: Ongenoegen maken. Hòld nu u mond; ’t gèf anders nòg aksî. D(i)ee bü̂ren hebt samen aksî. Fr. action beteekent ook: strijd.
Bron: Draaijer, W. (1896). Woordenboekje van het Deventersch Dialect. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff
actie , aksî , aksî maken, ongenoegen maken. Hòld nu u mond; ’t gèf anders nòg aksî. D(i)ee buren hebt samen aksî. Fr. action beteekent ook: strijd.
Bron: Draaijer, W. (2e druk 1936), Woordenboekje van het Deventersch Dialect, Deventer: Kluwer.
actie , aksie , zelfstandig naamwoord de , Ruzie. Uit Latijn actio. Vgl. Fries aksje.
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
actie , aksie , vrouwelijk , aksies , actie.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
actie , aksie , woorter vroeger óp schoël gerope aster ruzie woar.
Bron: Kuipers, Cor e.a. (1989), È maes inne taes. Plat Hôrster, Horst.
actie , âksie , ruzie, drukte. Maek toch gien âksie um zo’n kleinegheid, ’t is de muujte niet weerd.
Bron: Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde (2004), Nieje Heerder Woordnboek, Heerde.
actie , aktie , zelfstandig naamwoord , de 1. actie 2. beweging, bedrijvigheid 3. streven of optreden om iets te bereiken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
actie , aksie , ruzie, drukte.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal