elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afdraaien

afdraaien , ofdraien , (klemtoon op: drai); de meuln (of: möln) ken ’t nijt ofdraien, ook: de meuln (of: möln) ken ’t nijt ofmoalen = de molen kan al dat graan niet vermalen, òf van wege de groote toevoer of doordien hij op te kleine schaal is gebouwd. – ofmoalen (klemtoon op: moa) zegt men ook van watermolens, als zij er niet aan malen kunnen om bv. een polder droog te houden. Zie ook: ofrekken.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
afdraaien , ofdraien , afdraaien; stait ’n jong bie de drai om hōm of te draien; de drai is ofdraid, of: de drai is of¸ zooveel als: de schepen kunnen passeeren, de voetgangers niet.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
afdraaien , afdrèêje , afspelen ’n Plátje afdrèêje tot ’t vort gries is een single of LP steeds weer draaien.
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
afdraaien , ofdreien , dreien of, of edreid , afdraaien.
Bron: Werkgroep Dialekt van het Cultuur Historisch Genootschap Raalte (1995), Nieuw Sallands Woordenboek, Raalte
afdraaien , ofdrèeien , zwak werkwoord, overgankelijk , afdraaien Ze hadden de brugge ofdrèeid (Sle), Die schroeven bint verroest, die kuj zo ofdrèeien kapot draaien (And), Bij de eerste brug moej ofdrèeien afslaan (Bor), Doe dreide hij het hiele verhaal nog een keer of (Bro), Hij draaide veul te kört of maakte een te krappe bocht (Eel)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afdraaien , òfdreien , òfdrèèien , afdraaien. Ook: Gunninks woordenlijst van 1908: òfdrèèien
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
afdraaien , afdraoje , afdraaien, afspelen , Ge moet bé’t urste strôtje rééchts afdraoje én daor de waoj af gôn maoke. Je moet bij het eerste straatje rechts afdraaien en daar het weiland gaan omheinen. Die aauw plaot, ge wit wél die ik schón viin, die moes'te vur mén nog 's afdraoje. Die oude plaat, je weet wel die ik mooi vind, die moest je voor mij nog eens afspelen.
Bron: Hendriks, W. (2005), Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden, Almere
afdraaien , ofdri’jen , werkwoord , afdraaien
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
afdraaien , aofdrieje , werkwoord , driejde aof, aofgedriejd , aflopen , (eindigen) aofdrieje VB: Ich been 'ns benoûwd wie dat aofdriejt; afromen aofdrieje VB: Es de mèilk wäor aofgedriejd, blèf de boëtermèilk uüver
Bron: Jaspars, G. en H. Fiévez (2006-2008), Woordenboek van het Gronsvelds, Gronsveld/Ryckholt
afdraaien , afdrèìje , afdraaien
Bron: Bergh, N. van den, e.a. (2007), Um nie te vergeete. Schaijks dialectboekje, Schaijk.
afdraaien , ofdreien , (werkwoord) , afdraaien.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie
afdraaien , aafdrejje , 1. afdraaien op draaibank 2. afslaan in verkeer , Ich höb dae taofelpoeat get aafgedrejdj.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
afdraaien , afdraaje , zwak werkwoord , afdraaje - draajde aaf - afgedraajd , afdraaien; WBD een kalf met hulpmiddelen doen geboren worden, ook 'afhaole' genoemd; (geen vocaalkrimping); Leo Goemans - Leuvens taaleigen (1936) – AFDRAAIEN - avdrue, wkw (dröden af, afchedröt). Buiten de woordelijke beteekenis: iemand zijnen of den teen - (erg vervelen)
Bron: Sterenborg, W. en E. Schilders (2014), Woordenboek van de Tilburgse Taal (WTT), Tilburg: Stichting Cultureel Brabant


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal