elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afgazen

afgazen , ofgaozen , zwak werkwoord, overgankelijk , (Kop van Drenthe, Zuidwest-Drenthe, zuid) = met gaas afzetten, omheinen Ze hebben dat stuk laand afgaosd (Eel), Even een stukkie ofgaozen veur de knienen (Noo)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afgazen , ofgazen , ofgaezen , werkwoord , afgazen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal