elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afgestreken

afgestreken , streken-of , bijvoeglijk naamwoord , Afgestreken vol (verouderd).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
afgestreken , ofstreken , bijvoeglijk naamwoord , afgestreken, vlakgestreken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal