elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afhaken

afhaken  , aafhööke , höök, hööks, höök, höökde, gehöök , afhaken.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
afhaken , ofhaken , zwak werkwoord, overgankelijk , 1. afhaken Hij kun het niet bijbienen, hij mus ofhaken (Hijk) 2. met een mesthaak de mest van de wagen trekken Met een mesthaoke kuj de mest van de waegen ofhaoken (Smi), (zelfst.) Dat ofhaoken is te zwaor veur opa (Bal)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afhaken , òfaoken , afhaken
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
afhaken , ofhaoken , werkwoord , 1. los doen door van elkaar te haken 2. mest met een mesthaak van de wagen halen 3. twijgen van de braam met behulp van een stiekelmes afsnijden en oppakken 4. hetz. als wellen bet. 1 5. haakwerk voltooien 6. niet langer meedoen, met iets stoppen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
afhaken , [losmaken] , of-aoken , (werkwoord) , afhaken.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal