elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afladen

afladen  , aaflaaie , laai, laais, laait, laaide, gelaie , afladen.
Bron: Daelen-Meuter, Jos. van (ca. 1937), Venloos waordebook, ongepubliceerd typoscript, Venlo.
afladen , aaflaaë , laade aaf, haet of is aafgelaae , afladen.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
afladen , oflaan , zwak werkwoord, overgankelijk , afladen Wie meut nog een vouer tarwe ofladen (Bov), ...een voor mes oflaan (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afladen , oflaeden , werkwoord , 1. afladen: ontdoen van de lading, ontladen 2. geheel en al laden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
afladen , [afladen] , aaflaje , afladen , De ker is aafgelaje vol. Wae höbbe de ker aafgelaje.
Bron: Tonnaer, M. en Har Sniekers (eindred.), (2012), Thoears Woeardebook, Thorn
afladen , aaflaaje , werkwoord , leutj aaf/lieëtj/leetj aaf, looj aaf, aafgelaaje , afladen
Bron: Feijen, Jan (2013), Zoeë Kalle Vae - Weertlands woordenboek, Weerd.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal