elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: afraken

afraken , ofraken , sterk, zwak werkwoord, onovergankelijk , uitraken Zij hebt een poze verkering had, maar het is of eraakt, ...uut eraakt (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
afraken , ofraeken , werkwoord , van iets af raken, ervan bevrijd raken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal