elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: altemet

altemet , [soms] , allemes , Altemet somtyds.
Bron: J.A.V.H. (18e eeuw), Haagsch Nederduitsch woorden-boekje. Den Haag: Johannes Mensert. Uitgegeven in: Kloeke, G.G. (1938), ‘Haagsche Volkstaal uit de Achttiende eeuw’, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 57, 15-56.
altemet , [zo nu en dan] , altemet , altmets, smets, assmets, asmets , somtijds, en = zelfs, ja zelfs. Oostfr. altmetts, alsmetts, ’s metts = somwijlen, Gron. assmis, smes, Geld. as mins. (v. Dale: altemet, altemets (gewest) somtijds, soms, nu en dan). soms, zelfs, ja zelfs. Gron. assmis, smes = soms; ook = misschien, wellicht; Over-Betuwe as mins; Oostfr. altmetts, alsmetts = somwijlen. al te met, soms, ook Gron. assmis; smes = misschien, wellicht; soms; Over-Bet. as mins; Oostfr. altmetts, alsmetts, ’s metts = somwijlen.
Bron: Molema, H. (1889), Proeve van een woordenboek der Drentsche volkstaal in de 19e eeuw, handschrift
altemet , assmis , admes, asmets, assmits, atmis, atmits, smets, smes , assmis (Stad-Groningsch, Oldampt, Westerwolde) = asmis (Veenkoloniën) = admis = astmis, atmiss, zelfs hoort men apmis, apmits = assmits (Oldampt), smes (Hoogeland), smets, asmets = misschien, wellicht; soms, wel eens; as hij asmis nijt in hoes is = indien hij niet te huis mocht zijn; hij dait asmis ijs ’n raiske = hij doet soms een reisje. Drentsch altemet, asmets, smes = somtijds, zelfs, ja zelfs; Over-Betuwsch as mins, Zuid-Nederlandsch allemet, altemets, altemetsen, altemêe, Oostfriesch altmetts, alsmetts, ’s metts = somwijlen. (Bij v. Dale: altemet, altemets (gewestelijk), somtijds, soms, nu en dan.) Vgl. ook aldaar temet.
smets = smis (Oldampt) = smes (Ommelanden) = soms.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
altemet , assmis* , smets , vgl. bij v. Dale: temet; (zie ook bldz. 499), vgl. smis .
Bron: Ganderheyden, A.A. (1897), Groningana – Supplement op H. Molema’s Woordenboek der Groningsche Volkstaal, Groningen (reprint 1985)
altemet , ampmet , altemet, soms.
Bron: Ebbinge Wubben, C.H. (1907), ‘Staphorster Woordenlijst’, in: Driemaandelijkse Bladen 6, 61-94
altemet , assmis , soms
Bron: Steenhuis, F.H. (1978), Stoere en Olderwetse Grunneger Woorden, Wildervank: Dekker & Huisman
altemet , atmet , aalsmets, ammet, ammit, almet, altmet, altemet, an , bijwoord , (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, Kop van Drenthe), accent wisselt. Ook aalsmets (wb), ammet (Midden-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied), ammit (Zuidwest-Drenthe), almet (Midden-Drenthe, Zuidoost-Drenthe), altmet (Zuid-Drenthe, Midden-Drenthe, Kop van Drenthe), altemet(Midden-Drenthe, Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied), antmet (Zuidwest-Drenthe, Zuidoost-Drents zandgebied, wb), asmet (Zuidoost-Drenthe, Midden-Drenthe, wb), atmets (Kop van Drenthe, Midden-Drenthe, wb), esmets (wb), astmit (wb), apmit (wb, Zuidwest-Drenthe, zuid, Veenkoloniën), asmes (Zuidwest Drenthe, noord), asmits (Veenkoloniën), asmis (Veenkoloniën), ansmits (wb), ansmet (wb), ammits (Zuidoost-Drents veengebied), smets (wm) = 1. soms, zo nu en dan, misschien Zit mij niet aal zo an te gloepen, heb ik ammet wat van je an? (Hijk), Hij is atmet slim kört veur het gat (Bei), Aj atmit langes koomt, koomt dan effen an (Zdw), Hej apmit nog poters aover? (Dwij), Het is asmets net of de jeugd de kolder in de kop hef met dat gekleurde haor en die haonekam op de kop (Zey), Ien zokke woonwagens huzèert apmit wat! (Rui) 2. bijna nog, zelfs (Zuidwest-Drenthe, wb, dva) Hij is altemit nog dommer as... (Dwi), Hij hef een hekel an waeter, ammit nog om te drinken (Wap); intmit (N:dk) = soms Of dèenk ie intmit dat...,
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
altemet , allemits , (Kamperveen) soms
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
altemet , altemet , altemit , 1. soms; 2. misschien. Ook: altemit (Kampen)
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
altemet , altemet , altemit, altemis, altemus, altmis , bijwoord , 1. af en toe, soms 2. misschien
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
altemet , [soms, misschien] , allemits , almits , soms, misschien.
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.
altemet , altemet , zo nu en dan, soms (Oldebroek, Wezep).
Bron: Scholtmeijer, H. (2011), Veluws handwoordenboek, Almere.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal