elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: amel

amel , aemel , bijvoeglijk naamwoord , 1. van personen, dieren, planten: zwak en klein, bleekjes, haast ziekelijk 2. klein, smal, krap 3. armoedig, pover, schraal 4. zwak: van geluid, zicht 5. nogal verlegen
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal