elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: anijszaad

anijszaad , aanieszaot , mannelijk , anijszaad.
Bron: Schelberg, P.J.G. (1986), Woordenboek van het Sittards dialect, Amsterdam
anijszaad , anieszaod , het , anijszaad Hiete melk met anieszaod der deur kookt is hiel best aj kolde te pakken hebt (Smi), Anieszaod kwaamp in hete bliksem (Hol)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
anijszaad , anieszaod , zelfstandig naamwoord , et; anijszaad
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
anijszaad , [vrucht van de anijsplant] , anieszaod , (zelfstandig naamwoord) , anijszaad.
Bron: Kraijer, M., H. Mulder, D. Visscher en Ph. Bloemhoff (2009), Op zien Zwols: Woordenboek van de Zwolse Taal, Kampen: IJsselacademie


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal