elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: ankeren

ankeren , ankern , zwak werkwoord, onovergankelijk , 1. het anker uitgooien 2. blijven plakken Hij blif altied aankern, as hij een praotie komp maken (Pes)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
ankeren , ankeren , werkwoord , 1. aanvegen 2. terugkeren, met name van vakantie
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal