elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: appelsmots

appelsmots , appelsmōds , appersmōts , met de verbastering appersmōts (Veenkoloniën) = appeltjebrei = smōts = appelmoes. Stadsfriesch appelsmōts. Vgl.: smout.
Bron: Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887)
appelsmots , appelsmots , appelsmotse , zelfstandig naamwoord , de; appelmoes
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal