elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: arentrekker

arentrekker , aoretrekker , zelfstandig naamwoord , de; speciale hark: houten werktuig met houten pinnen van zo’n 20 cm, dat men over de stoppels trok om de aren bij elkaar te trekken
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal