elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: armenbank

armenbank , èrremebenkske , v , èrremebenkskes , gratis banken (Achter in de kerk, niet verpacht.)
Bron: Kerkhoff, Chris (1970 ev), Dialectwoordenlijst van het Land van Cuijk, Cuijk
armenbank , armebanke , zelfstandig naamwoord meervoud , Banken achter in de kerk waarvoor men geen plaatsgeld hoefde te betalen (verouderd).
Bron: Pannekeet, J. (1984), Westfries Woordenboek, Wormerveer
armenbank , armbank , armenbank , Ook armenbank (veroud.) = bank voor de armen in de kerk De lu in het armhoes hadden een armbank in de kerk (Sle)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
armenbank , ärmenbänkien , vroeger: een bank in de kerk, bestemd voor de armen
Bron: Fien, A., Ph.C.G.M. Bloemhoff-de Bruijn en J. Gunnink (2000), Woordenboek van de Kamper Taal, Kampen
armenbank , aarmbaank , zelfstandig naamwoord , de; kosteloze bank in de r.k. kerk
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal