elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bandeloze

bandeloze , baandeloozn , zelfstandig naamwoord, mannelijk , onvruchtbare koe
Bron: Schönfeld Wichers, K.D. (1959), Woordenboek van het Rijssens dialect, herdruk 1996, z.pl.
bandeloze , baandeloze , baneloze , zelfstandig naamwoord , de; lett. koe zonder banden, gezegd van een koe die maar niet drachtig wordt en dus steeds weer gedekt moet worden
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal