elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bandeneg

bandeneg , bane-eide , zelfstandig naamwoord , de; eg van banden die voor wagens, auto’s zijn bestemd en die in de lengterichting zijn gesplitst, waarbij het aldus verkregen scherpe vlak de eggende werking heeft
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal