elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: Bartjens

Bartjens , Bartjes , in volgens Bartjes logisch geredeneerd. Volgens Bartjes kan hij der nog lange nich weerwezen (Bco)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
Bartjens , Bartje , Bartjes , in volgens Bartje(s) volgens Bartjes, logischerwijs, verder in ’t Is niet volgens Bartje ’t is niet helemaal zoals het hoort, ’t kan niet helemaal door de beugel
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal