elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND)

Woord: bedaring

bedaring , bedaring , de , (Zuidwest-Drenthe, zuid) = bedaren Het peerd kwamp al mèer tot bedaring en mit een zacht lientien hew hum wèer op stal ekregen (Rui)
Bron: Kocks, G.H. (1996-1997), Woordenboek van de Drentse Dialecten (WDD), Assen: Van Gorcum
bedaring , bedering , bedaerige , zelfstandig naamwoord , de; rust, bedaarde toestand, bijv. De bi’jen kwammen al in de bedering
Bron: Bloemhoff, H., J. Withaar, A. Bloemhoff en T. Bontekoe (2005), Stellingwarfs-Nederlands Verklarend Handwoordenboek (SNVH), Berkoop/Oldeberkoop: Stichting Stellingwarver Schrieversronte.


<< vorige pagina

Gelieve als bronverwijzing te gebruiken:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op ewnd.ivdnt.org,
gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal